As Raconteurs we believe we can be your preferred, most valued and long-term partner for your events and exhibition stands. Faith, focus and friendship are the fundament of our story, and thanks to our many years of experience we will always find a sustainable and budget-friendly solution.

Het verhaal van HOGENT

“HOGENT inspireert en stimuleert mensen om, op hún enthousiaste manier, het verschil te maken voor de samenleving”

Hoe studenten overtuigen mee in het verhaal van HOGENT te stappen?

Raconteurs - Aanpak:

We maakten een ‘interactieve vertelling’ met vintage R_-stempel:
Dit wil zeggen:

  • Dynamiek toevoegen met een modulaire stand (ook op kleinere schaal inzetbaar)
  • De juiste breinen bij elkaar brengen zodat de fysieke stand en de digitale toepassingen harmonieus in elkaar overvloeien
  • Duurzaamheid uitstralen: zowel in de keuze van de materialen, als de bruikbaarheid ervan in alle afdelingen of departementen van HOGENT. Op middellange termijn ook een financiële surplus!
  • Letterlijk gestalte geven aan de kernwaarden van HOGENT 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

}